sticker

Qumësht Lope i Pasterizuar

950ml & 1.4 Litër, 2.6% yndyrë

Qumësht i përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale nga jugu i Shqipërisë. I standardizuar me 2.6% yndyrë, i homogjenizuar, i pasterizuar në temperaturën  85⁰C/30 sekonda. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Këshillohet të konsumohet i ftohtë ose pak i ngrohur. Rekomandohet të mos zihet, për të mos humbur vlerat ushqyese. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 52.79 kcal/221.42kJ
Yndyre 2.6g
Karbohidrate 4.7g
Proteina 3.17g
sticker

Kos Lope

950g, 2.8% yndyrë

Përgatitur me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturën 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 239kJ/57kcal
Yndyrë 2.8g
Karbohidrate 3.68g
Proteina 4.08g
sticker

Kos Lope

950g, 0.5% yndyrë

Përgatitur me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 0.5% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturën 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 38.5 kcal/161.5 kJ
Yndyrë 0.5g
Karbohidrate 5.2g
Proteina 3.25g
sticker

Kos Lope

380g, 2.8% yndyrë

Përgatitur me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturën 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 2396kJ/57kcal
Yndyre 2.8g
Karbohidrate 3.68g
Proteina 4.08g
sticker

Kos Lope

280g, 2.8% yndyrë

Përgatitur me qumësht të freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturën 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 239kJ/57kcal
Yndyrë 2.8g
Karbohidrate 3.68g
Proteina 4.08g
sticker

Kos Lope

200g 2.8% yndyrë

Përgatitur me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturën 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 57kcal/239 kJ
Yndyrë 2.8g
Karbohidrate 3.68g
Proteina 4.08g
sticker

Kos Lope

200g; 0.5% yndyrë

Përgatitur me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 0.5% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturën 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 38.5 kcal/161.5 kj
Yndyrë 0.5g
Karbohidrate 5.2g
Proteina 3.25g
sticker

Kos i pijshëm

1.4kg, 2.8% yndyrë

Përgatitur me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla lacktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 239kJ/57kcal
Yndyre 2.8g
Karbohidrate 3.68g
Proteina 4.08g
sticker

Dhallë

400ml dhe 950ml

Dhallë e përgatitur nga kos me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 1% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla lacktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit. TUNDE PARA PËRDORIMIT!
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 24.9 kcal/104.37kJ
Yndyrë 1.07g
Karbohidrate 2.1g
Proteina 1.72g
Kripë gjelle e jodizuar 0.53g
sticker

Kos Dele

200g, 5 kg, 5% yndyrë

Përgatitur me qumësht të freskët dele, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira të lumit të Vlorës. I standardizuar me 5 % yndyrë. I homogjenizuar, pasterizuar në temperaturën 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 368.97kJ/88.06kcal
Yndyrë 5g
Karbohidrate 5.55g
Proteina 5.5g
sticker

Djathë Lope

Paketime: 400g, 900g, 4kg, 7kg, 12kg dhe Vakuum 250g

Prodhuar me qumësht të freskët lope, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 83°C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6°C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 252 kcal/1056kJ
Yndyrë 19.8g
Karbohidrate 0.53g
Proteina 18.12g
Kripë 3.17g
sticker

Ayran në gotë.

Përmban:

Ayran i prodhuar sipas traditës turke, nga kos me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 1.5 % yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla lacktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit. TUNDE PARA PËRDORIMIT!
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 149 kJ/ 35.5 kcal
Yndyrë 1.5g
Karbohidrate 2.5g
Proteina 3g
Kripë gjelle e jodizuar 0.3g
sticker

Djathë i Bardhë Dele

Paketime: 400g, 900g, 4kg, 7kg, 12kg dhe Vakuum 250g

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 72°C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6°C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 311kcal/1275kJ
Yndyrë 25g
Karbohidrate 1.37g
Proteina 18.5g
Kripë 2.5g
sticker

Djathë Kaçkavall Lope

Forma të rrumbullakëta ose trekëndore 2kg, 5kg, 7kg dhe 12kg

Prodhuar me qumësht të freskët lope, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 67°C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Prodhuar e ambalazhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6°C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 409 kcal/1677kJ
Yndyrë 33g
Karbohidrate 1.35g
Proteina 24g
Kripë 2.3g
sticker

Djathë Kaçkavall Dele

Forma të rrumbullakëta ose trekëndore 2kg, 5kg, 7kg dhe 12kg

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 67⁰C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjëlle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar e ambalazhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 401kcal/1646kJ
Yndyrë 31.5g
Karbohidrate 0.82g
Proteina 26.5g
Kripë 2.1g
sticker

Kaçkavall Graver

Forma të rrumbullakëta ose trekëndore 4kg dhe 12kg

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë i pasterizuar në temperaturën 65C, farë djathi,  kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar dhe ambalazhuar nga “ERZENI shpk” Kotë, Vlorë, Shqipëri. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.

Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 438kcal/1835kJ
Yndyrë 36.6g
Karbohidrate 2.45g
Proteina 24.6g
Kripë 2.24g
sticker

Kaçkavall Amanter

Forma të rrumbullakëta & trekëndore. Paketim vakuum 250g

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 65⁰C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Prodhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Produkti në vakuum i paketuar nga “ERZENI shpk ” Samaticë, Berat. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 439 kcal/1839.5kJ
Yndyrë 37.75g
Karbohidrate 0g
Proteina 24.8g
Kripë 1.55g
sticker

Kaçkavall Dele

 Vakuum 250g

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 67⁰C, farë djathi,  kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Prodhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Produkti në vakuum i paketuar nga “ERZENI shpk ” Samaticë, Berat. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 401kcal/1646kJ
Yndyrë 31.5g
Karbohidrate 0.82g
Proteina 26.5g
Kripë 2.1g
sticker

Kaçkavall Lope

Vakuum 250g

Prodhuar me qumësht të freskët lope, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 67 ͦ C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Prodhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Produkti në vakuum i paketuar nga “ERZENI shpk ” Samaticë, Berat. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 409kcal/1677kJ
Yndyrë 33g
Karbohidrate 1.35g
Proteina 24g
Kripë 2.3g
sticker

Kaçkavall i Grirë Lope

Prodhuar me qumësht të freskët lope, nga Jugu i shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 67⁰C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar e ambalazhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 409kcal/1677kJ
Yndyrë 33g
Karbohidrate 1.35g
Proteina 24g
Kripë 2.3g
sticker

Kaçkavall i Grirë Dele

100g

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 67⁰C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar e ambalazhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt.

Vlera e energjisë 401kcal/1646kJ
Yndyrë 31.5g
Karbohidrate 0.82g
Proteina 26.5g
Kripë 2.1g
sticker

Salcë Erzeni

450g, 900g dhe 5kg

Përbërësit:

Yndyrë bimore  (vaj palme e pa hidrogjenizuar) 12%, Proteina  qumështi 9.1 %, Niseshte e modifikuar 1%, Xhelatinë gjedhi 0.25%, Konservant Natamicinë, Kulturë fermentuese. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 613.5 kJ/146.4kcal
Yndyrë 11.6g
Karbohidrate 5.59g
Proteina 4.78g
Kripshmëria 0.18g
sticker

Gjizë

500g, 5kg, 15kg

Prodhuar me qumësht lope dhe hirrë nga djathi i deles dhe kaçkavallit të lopës dhe deles, të pasterizuar në temperaturën 85 ͦ C/ 5 min, kripë gjelle të jodizuar. E përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar dhe paketuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë dhe “ERZENI shpk ” Samaticë, Berat.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 653 kJ/155.9kcal
Yndyrë 8.5g
Karbohidrate 11.2g
Proteina 8.7g
Kripë 1.2g
sticker

Gjalpë lope

100g

Gjalpë i përgatitur nga qumësht i freskët lope. I standartizuar me 82% yndyrë. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Krema e pasterizuar në temperaturën 95⁰C/20 minuta, e fermentuar me kultura bakteriale. Për një jëtëgjatësi 3 mujore, të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Për ruajtje deri në një vit, të ruhet në ngrirje. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit. Përpunuar sipas kërkesave të standartit ushqimor të shtetit shqiptar.      Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 3116kJ/743 kcal
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0g
Proteina 0.94g
Kripshmëria 0.019g
sticker

Gjalpë lope

250g

Gjalpë i përgatitur nga qumësht i freskët lope. I standartizuar me 82% yndyrë. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Krema e pasterizuar në temperaturën 95⁰C/20 minuta, e fermentuar me kultura bakteriale. Për një jëtëgjatësi 3 mujore, të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Për ruajtje deri në një vit, të ruhet në ngrirje. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit. Përpunuar sipas kërkesave të standartit ushqimor të shtetit shqiptar.
 Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 3116.27/743.74 kcal
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0g
Proteina 0.94g
Kripë gjelle e jodizuar 0.019g
sticker

Gjalpë lope top dhe vasketë

 Në film ushqimor celofan 450g, vasketë plastike 450g

Gjalpë i përgatitur nga qumësht i freskët lope. I standartizuar me 82% yndyrë. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Krema e pasterizuar në temperaturën 95⁰C/20 minuta, e fermentuar me kultura bakteriale. Për një jëtëgjatësi 3 mujore, të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C.  Për ruajtje deri në një vit, të ruhet në ngrirje. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 3116kJ/743 kcal
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0g
Proteina 0.94g
Kripë gjelle e jodizuar 0.019g
sticker

Kos me fruta

Luleshtrydhe 200g

Përmban:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash luleshtrydhe 6%,(koncetrat lëng luleshtrydhe, niseshte stabilizuese (E1422), ruajtës sorbat kaliumi (E202), stabilizues pectin (E440), rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), antioksidant acid asorbik (E300), ngjyrues nga panxhari dhe karrota), sheqer 7%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla lactike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 482.5kJ/ 114.5 kcal
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 14.3g
Proteina 6.9g
sticker

Kos me fruta

Boronicë 200g

Përmban:

kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.4% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, pergatitje boronice 6%,(pure & koncetrat boronice, ruajtës sorbat kaliumi (E202)niseshte stabilizuese (E1422), rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), koncetrat ngjyrues karrota dhe panxhari), sheqer 5%, proteina qumështi 4.5%. I gjithë procesi kryhet në cikel të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g Produkt

Vlera e energjisë 450.5 kJ /107 kcal
Yndyrë 3.4g
Karbohidrate 12g
Proteina 7.1g
sticker

Kos me fruta

 Pjeshkë dhe Kajsi 200g

Përmban:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash pjeshke kajsi 5%,(copa pjeshke, koncetrat kajsie & pjeshke,niseshte stabilizuese(E1422), stabilizues pectin (E440) rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citrik (E330), antioksidant acid asorbik (E300), ngjyrues beta-caroten (E160a), sheqer 8%, proteina qumështi 4.4%.I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.Kosi i fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6®C.Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 501.2kJ /118.9 kcal
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 15.5g
Proteina 6.8g
sticker

Kos me fruta

 Qershi 200g

Përmban:

Kos nga qumësht i freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash qershi 6%, (pure dhe koncetrat qershie, niseshte stabilizuese (E1422), ruajtës sorbat kaliumi (E202), stabilizues pectin (E440) rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), ngjyrues nga panxhari dhe karrota, aromë natyrale), sheqer 7%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 114.1 kcal/480.8kJ
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 14.1g
Proteina 7g
sticker

Kos me fruta

Pjeshkë dhe Kajsi 150g

Përmban:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash pjeshke kajsi 5%,(copa pjeshke, koncetrat kajsie & pjeshke, niseshte stabilizuese (E1422), stabilizues pectin (E440) rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), antioksidant acid asorbik (E300), ngjyrues beta-caroten (E160a), sheqer 8%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Kosi i fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 501.2kJ /118.9 kcal
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 15.5g
Proteina 6.8g
sticker

Kos me fruta

Luleshtrydhe 150g

Përmban:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standartizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92®C/5 minuta, përgatitje frutash luleshtrydhe 6%,(koncetrat lëng luleshtrydhe, niseshte stabilizuese (E1422), ruajtës sorbat kaliumi (E202), stabilizues pectin (E440), rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), antioksidant acid asorbik (E300), ngjyrues nga panxhari dhe karrota), sheqer 7%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Përmban Laktozë
Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 114.5 kcal/482kJ
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 14.3g
Proteina 6.9g
sticker

Kos me fruta

Boronicë 150g

Përmban:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.4% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta, pergatitje boronice 6%,(pure & koncetrat boronice, ruajtës sorbat kaliumi (E202)niseshte stabilizuese (E1422), rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), koncetrat ngjyrues karrota dhe panxhari), sheqer 5%, proteina qumështi 4.5%. I gjithë procesi kryhet në cikel të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 107 kcal/450.5 kJ
Yndyrë 3.4g
Karbohidrate 12g
Proteina 7.1g
sticker

Kos me fruta

Qershi 150gr

Përman:

Kos nga qumësht i freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash qershi 6%, (pure dhe koncetrat qershie, niseshte stabilizuese (E1422), ruajtës sorbat kaliumi (E202), stabilizues pectin (E440) rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), ngjyrues nga panxhari dhe karrota, aromë natyrale), sheqer 7%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 118.9 kcal/501.2kJ
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 15.5g
Proteina 6.8g
sticker

Salcë Erzeni me speca

Përbërësit: 

Speca të marinuara 12%, yndyrë bimore ( vaj palme) 12%, proteina qumështi 8.75%, niseshte misri 1%, xhelatinë gjedhi, sorbat kaliumi E202. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 613.5 kJ/146.42kcal
Karbohidrate 5.59g
Proteina 4.78g
Kripshmëria 1.2g
sticker

Djathë  feta

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 72°C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6°C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 311kcal/1275kJ
Yndyrë 31.5g
Karbohidrate 1.37g
Proteina 18.5g
Kripë 2.5g
sticker

Djathë dhie

900g, 7kg, 12kg

Prodhuar me qumësht të freskët dhie, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 72°C, farë djathi, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6°C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 264 kcal/1085kJ
Karbohidrate 0.86g
Proteina 14.2g
Kripë 2.5g