sticker

Qumësht Lope i Pasterizuar

(1 Litër & 1.4 Litër,2.6% yndyrë)

Përbërësit:

Qumësht i përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale nga jugu i Shqipërisë. I standartizuar me 2.6% yndyrë, i homogjenizuar, i pasterizuar në temp 85⁰C/30sekonda. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Këshillohet ë konsumohet i ftohtë ose pak I ngrohur. Rekomandohet të mos zihet, për të mos humbur vlerat ushqyese Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 51.8 kcal/216.9kj
Yndyre 2.6g
Karbohidrate 4.2g
Proteina 2.9g
sticker

Qumësht Lope i Pasterizuar

(1 Litër & 1.4 Litër,2.6% yndyrë)

Përbërësit:

Qumësht i përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale nga jugu i Shqipërisë. I standartizuar me 2.6% yndyrë, i homogjenizuar, i pasterizuar në temp 85⁰C/30sekonda. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Këshillohet ë konsumohet i ftohtë ose pak I ngrohur. Rekomandohet të mos zihet, për të mos humbur vlerat ushqyese Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 51.8 kcal/216.9kj
Yndyre 2.6g
Karbohidrate 4.2g
Proteina 2.9g
sticker

Qumësht Lope i Pasterizuar

(1 Litër & 1.4 Litër,2.6% yndyrë)

Përbërësit:

Qumësht i përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale nga jugu i Shqipërisë. I standartizuar me 2.6% yndyrë, i homogjenizuar, i pasterizuar në temp 85⁰C/30sekonda. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Këshillohet ë konsumohet i ftohtë ose pak I ngrohur. Rekomandohet të mos zihet, për të mos humbur vlerat ushqyese Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 51.8 kcal/216.9kj
Yndyre 2.6g
Karbohidrate 4.2g
Proteina 2.9g
sticker

Kos Lope

(950g, 2.8% yndyrë)

Përbërësit:

Përgatitur me qumësht të freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 221.86kJ/52.8kcal
Yndyre 2.8g
Karbohidrate 4.02g
Proteina 3.64g
sticker

Kos Lope

(950g, 0.5% yndyrë)

Përbërësit:

Përgatitur me qumësht të freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 0.5% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 38.5 kcal/163 kj
Yndyre 0.5g
Karbohidrate 5g
Proteina 3.5g
sticker

Kos Lope

(380g, 2.8% yndyrë)

Përbërësit:

Përgatitur me qumësht të freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 0.5% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 221.86kJ/52.8kcal
Yndyre 2.8g
Karbohidrate 4.02g
Proteina 3.64g
sticker

Kos Lope

(280g,2.8% yndyrë)

Përbërësit:

Përgatitur me qumësht të freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 221.86kJ/52.8kcal
Yndyre 2.8g
Karbohidrate 4.02g
Proteina 3.64g
sticker

Kos Lope

(200g 2.8% yndyrë)

Përbërësit:

Përgatitur me qumësht të freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 38.5 kcal/163 kj
Yndyre 0.5g
Karbohidrate 5g
Proteina 3.5g
sticker

Kos Lope

(200g 0.5% yndyrë)

Përbërësit:

Përgatitur me qumësht të freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 38.5 kcal/163 kj
Yndyre 0.5g
Karbohidrate 5g
Proteina 3.5g
sticker

Kos i pijshëm

(1.4kg,2.8% yndyrë)

Përbërësit:

Përgatitur me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 2.8% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla lacktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 221.86kJ/52.8kcal
Yndyre 2.8g
Karbohidrate 4.02g
Proteina 3.64g
sticker

Dhallë

(450ml dhe 950ml 0.5% Yndyrë)

Përbërësit:

Dhallë e përgatitur nga kos me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 0.5% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla lacktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.TUNDE PARA PËRDORIMIT!
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 18.5 kcal/78kj
Yndyre 0.5g
Karbohidrate 2g
Proteina 1.5g
Kripë gjelle e jodizuar 0.45g
sticker

Kos Dele

(200gr,6% yndyrë)

Përbërësit:

Përgatitur me qumësht të freskët dele, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira të lumit të Vlorës. I standardizuar me 5 % yndyrë. I homogjenizuar, pasterizuar ne temp 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 52.9kcal/221.7kj
Yndyrë 6g
Karbohidrate 4.4g
Proteina 3.2g
sticker

Djathë Lope

(Paketime: 400g, 900g, 4kg, 7kg, 12kg dhe Vakuum 250g.)

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët lope, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 65 ͦ C, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6®C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Ayran në gotë.

Përbërësit:

Ayran i prodhuar sipas traditës turke, nga kos me qumësht të freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale. I standardizuar me 1.5 % yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla lacktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.TUNDE PARA PËRDORIMIT!
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 149 kJ/ 35.5 kcal
Yndyrë 1.5g
Karbohidrate 2.5g
Proteina 3g
Kripë gjelle e jodizuar 0.3g
sticker

Djathë i Bardhë Dele

(Paketime: 400g, 900g, 4kg, 7kg, 12kg dhe Vakuum 250g.)

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 72 ͦ C, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Djathë Kackavall Lope

Forma të rrumbullakëta ose trekëndore (2kg, 5kg, 7kg dhe 12kg)

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët lope, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 65⁰C, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar.I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Prodhuar e ambalazhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Djathë Kackavall Dele

Forma të rrumbullakëta ose trekëndore (2kg, 5kg, 7kg dhe 12kg)

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 65⁰C, kultura djathi, kripë gjëlle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar e ambalazhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Kaçkavall Graver

Forma të rrumbullakëta ose trekëndore (4kg dhe 12kg)

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë i pasterizuar në temperaturën 65⁰C, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar.I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar dhe ambalazhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë, Shqipëri. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6®C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Kaçkavall Amanter

Forma të rrumbullakëta & trekëndore.(Paketim vakum 250g)

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 65 ͦ C, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Prodhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Produkti në vakuum i paketuar nga “ERZENI shpk ” Samaticë, Berat. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Kackavall Dele

(Vakum 250g)

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 65 ͦ C, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Prodhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Produkti në vakuum i paketuar nga “ERZENI shpk ” Samaticë, Berat. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Kackavall Lope

(Vakum 250g)

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i Shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 65 ͦ C, kultura djathi, kripë gjelle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Prodhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Produkti në vakuum i paketuar nga “ERZENI shpk ” Samaticë, Berat. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Kaçkavall I Grire Lope

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 65⁰C, kultura djathi, kripë gjëlle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar e ambalazhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Kaçkavall i Grire Dele

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht të freskët dele, nga Jugu i shqipërisë, i pasterizuar në temperaturën 65⁰C, kultura djathi, kripë gjëlle të jodizuar. I përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar e ambalazhuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100ml produkt.

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Salce Kosi

(450g, 900g dhe 5kg)

Përbërësit:

Yndyrë bimore (vaj palme) 12% proteina qumështi 8.75%, niseshte misri 1%, xhelatinë gjedhi, sorbat kaliumi E202. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 626kJ/149kcal
Yndyrë 11.86g
Karbohidrate 5.59g
Proteina 4.78g
sticker

Gjizë

(500g 1kg dhe 5kg)

Përbërësit:

Prodhuar me qumësht lope dhe hirrë nga djathi i deles dhe kaçkavallit të lopës dhe deles, të pasterizuar në temperaturën 85 ͦ C/ 5 min, kripë gjelle të jodizuar. E përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Prodhuar dhe paketuar nga “ERZENI shpk ” Kotë, Vlorë dhe “ERZENI shpk ” Samaticë, Berat.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 743 kcal/3056kj
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë 0.03g
sticker

Gjalpë lope

(100gr, 2.2% yndyrë)

Përbërësit:

Gjalpë i përgatitur nga qumësht i freskët lope. I standartizuar me 82% yndyrë. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Krema e pasterizuar në temperaturën 95⁰C/20 minuta, e fermentuar me kultura bakteriale.Për një jëtëgjatësi 2 mujore, të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Për ruajtje deri në një vit, të ruhet në ngrirje. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit. Përpunuar sipas kërkesave të standartit ushqimor të shtetit Shqipëtar.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 3056kJ/743 kcal
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë gjelle e jodizuar 0.1g
sticker

Gjalpë lope

(250gr, 2.2% yndyrë)

Përbërësit:

Gjalpë i përgatitur nga qumësht i freskët lope. I standartizuar me 82% yndyrë. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Krema e pasterizuar në temperaturën 95⁰C/20 minuta, e fermentuar me kultura bakteriale.Për një jëtëgjatësi 2 mujore, të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Për ruajtje deri në një vit, të ruhet në ngrirje. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.Përpunuar sipas kërkesave të standartit ushqimor të shtetit Shqipëtar.
Përmban Laktozë. Nuk përmban konservantë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 3056kJ/743 kcal
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë gjelle e jodizuar 0.1g
sticker

Gjalpë lope top dhe vasketë

(Film ushqimor celofan 450g , Vasketë plastike 450g)

Përbërësit:

Gjalpë i përgatitur nga qumësht i freskët lope. I standartizuar me 82% yndyrë. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.Krema e pasterizuar në temperaturën 95⁰C/20 minuta, e fermentuar me kultura bakteriale. Për një jëtëgjatësi 2 mujore, të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C.  Për ruajtje deri në një vit, të ruhet në ngrirje. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 3056kJ/743 kcal
Yndyrë 82g
Karbohidrate 0.7g
Proteina 0.6g
Kripë gjelle e jodizuar 0.1g
sticker

Kos me fruta

Luleshtrydhe 200g

Përbërësit:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash luleshtrydhe 6%,(koncetrat lëng luleshtrydhe, niseshte stabilizuese (E1422), ruajtës sorbat kaliumi (E202), stabilizues pectin (E440), rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), antioksidant acid asorbik (E300), ngjyrues nga panxhari dhe karrota), sheqer 7%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla lactike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 482.5kj/ 114.5 kcal
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 14.3g
Proteina 6.9g
sticker

Kos me fruta

Boronicë 200g

Përbërësit:

kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.4% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, pergatitje boronice 6%,(pure & koncetrat boronice, ruajtës sorbat kaliumi (E202)niseshte stabilizuese (E1422), rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), koncetrat ngjyrues karrota dhe panxhari), sheqer 5%, proteina qumështi 4.5%. I gjithë procesi kryhet në cikel të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g Produkt

Vlera e energjisë 450.5 kj /107 kcal
Yndyrë 3.4g
Karbohidrate 12g
Proteina 7.1g
sticker

Kos me fruta

Pjeshkë dhe Kajsi 200g

Përbërësit:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash pjeshke kajsi 5%,(copa pjeshke, koncetrat kajsie & pjeshke,niseshte stabilizuese(E1422), stabilizues pectin (E440) rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citrik (E330), antioksidant acid asorbik (E300), ngjyrues beta-caroten (E160a), sheqer 8%, proteina qumështi 4.4%.I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.Kosi i fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6®C.Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 501.2kj /118.9 kcal
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 15.5g
Proteina 6.8g
sticker

Kos me fruta

Qershi 200g

Përbërësit:

Kos nga qumësht i freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash qershi 6%, (pure dhe koncetrat qershie, niseshte stabilizuese (E1422), ruajtës sorbat kaliumi (E202), stabilizues pectin (E440) rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), ngjyrues nga panxhari dhe karrota, aromë natyrale), sheqer 7%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 114.1 kcal/480.8kj
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 14.1g
Proteina 7g
sticker

Kos me fruta

Pjeshkë dhe Kajsi 150g

Përbërësit:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash pjeshke kajsi 5%,(copa pjeshke, koncetrat kajsie & pjeshke, niseshte stabilizuese (E1422), stabilizues pectin (E440) rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), antioksidant acid asorbik (E300), ngjyrues beta-caroten (E160a), sheqer 8%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Kosi i fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 501.2kj /118.9 kcal
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 15.5g
Proteina 6.8g
sticker

Kos me fruta

Luleshtrydhe 150g

Përbërësit:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standartizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92®C/5 minuta, përgatitje frutash luleshtrydhe 6%,(koncetrat lëng luleshtrydhe, niseshte stabilizuese (E1422), ruajtës sorbat kaliumi (E202), stabilizues pectin (E440), rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), antioksidant acid asorbik (E300), ngjyrues nga panxhari dhe karrota), sheqer 7%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Përmban Laktozë
Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 114.5 kcal/482kj
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 14.3g
Proteina 6.9g
sticker

Kos me fruta

Boronicë 150g

Përbërësit:

Kos nga qumësht i freskët lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.4% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temp 92⁰C/5 minuta, pergatitje boronice 6%,(pure & koncetrat boronice, ruajtës sorbat kaliumi (E202)niseshte stabilizuese (E1422), rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), koncetrat ngjyrues karrota dhe panxhari), sheqer 5%, proteina qumështi 4.5%. I gjithë procesi kryhet në cikel të mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 107 kcal/450.5 kj
Yndyrë 3.4g
Karbohidrate 12g
Proteina 7.1g
sticker

Kos me fruta

Qershi 150gr

Përbërësit:

Kos nga qumësht i freskët lope përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira blegtorale, i standardizuar me 3.3% yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 92⁰C/5 minuta, përgatitje frutash qershi 6%, (pure dhe koncetrat qershie, niseshte stabilizuese (E1422), ruajtës sorbat kaliumi (E202), stabilizues pectin (E440) rregullator aciditeti trisodium citrate (E331), acidifikues acid citric (E330), ngjyrues nga panxhari dhe karrota, aromë natyrale), sheqer 7%, proteina qumështi 4.4%. I gjithë procesi kryhet në cikël të mbyllur, të automatizuar dhe kontrolluar nga software, duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo gabimi njerëzor. Përpunuar sipas kërkesave të standardit ushqimor të shtetit shqiptar.
Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus. Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë.

Vlerat ushqyese për 100g produkt

Vlera e energjisë 118.9 kcal/501.2kj
Yndyrë 3.3g
Karbohidrate 15.5g
Proteina 6.8g
sticker

Salce me speca

Përbërësit:

Krem qumështi, speca, yndyrë bimore (vaj palme) 12% proteina qumështi 8.75%, niseshte misri 1%, xhelatinë gjedhi, sorbat kaliumi E202. Fermentuar me baktere të gjalla laktike, lactobacillus bulgaricus dhe streptococus thermofilus.Të ruhet në frigorifer në temperaturë 2-6⁰C. Të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
Përmban Laktozë

Vlera e energjisë 626kj/149kca
Yndyrë 11.86
Karbohidrate 5.59g
Proteina 4.78g
sticker

Djathë feta

Përbërësit:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vlera e energjisë
Yndyrë
Karbohidrate
Proteina
sticker

Djathë dhie

Përbërësit:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vlera e energjisë
Yndyrë
Karbohidrate
Proteina