Si prodhohen produktet
“Erzeni”

Grumbullojmë qumësht çdo ditë, në rreth 50 fshatra nga shumë zona të vendit. Zonat ku grumbullojmë qumësht janë: Berat, Kuçovë, Dumre – Elbasan, Fier, Lushnje, Rrogozhinë, Lezhë, Vlorë (Novoselë, lumi i Vlorës), Mallakastër, Memaliaj, Tepelenë. Risia për vitin 2020-të, është pika e grumbullimit të qumështit në Gjirokastër, ku grumbullojmë qumësht dele dhe dhie.

Shiko më tepër

Nivël të lartë cilësor
të produkteve
Kompania “ERZENI” është e angazhuar të ofrojë një nivël të lartë cilësor
të produkteve dhe shërbimeve , të sigurisë ushqimore të plotë të
PRODHIMIT, MAGAZINIMIT dhe SHPËRNDARJES së produkteve
me bazë qumështi, produkte të cilat plotësojnë të gjithë legjislacionin shqiptar
në fushën e ushqimit, cilësinë që kërkojnë konsumatorët
dhe kërkesat e sigurisë ushqimore për konsumatorët tanë.
Më Tepër

Nivël të lartë cilësor
të produkteve
Kompania “ERZENI” është e angazhuar të ofrojë një nivël të lartë cilësor të produkteve dhe shërbimeve , të sigurisë ushqimore të plotë të PRODHIMIT, MAGAZINIMIT dhe SHPËRNDARJES së produkteve me bazë qumështi, produkte të cilat plotësojnë të gjithë legjislacionin shqiptar në fushën e ushqimit, cilësinë që kërkojnë konsumatorët dhe kërkesat e sigurisë ushqimore për konsumatorët tanë. Më Tepër

Proçesi i prodhimit Qumështi iu nënshtrohet disa hapave të përpunimit para se të arrijë tek konsumatori. Laboratori kryen analizat fiziko- kimike, testet për praninë e antibiotikëve dhe numrin e qelizave somatike dhe përcaktohet destinimi i qumështit. Më pas bëhet filtrimi i qumështit me mikrofiltra, eleminohen mbetjet mekanike, që mund të ndodhen në qumësht dhe bëhet ftohja e tij në temperaturën 4˚C, e cila frenon zhvillimin e baktereve. Më Tepër

Proçesi i prodhimit Qumështi iu nënshtrohet disa hapave të përpunimit para se të arrijë tek konsumatori. Laboratori kryen analizat fiziko- kimike, testet për praninë e antibiotikëve dhe numrin e qelizave somatike dhe përcaktohet destinimi i qumështit. Më pas bëhet filtrimi i qumështit me mikrofiltra, eleminohen mbetjet mekanike, që mund të ndodhen në qumësht dhe bëhet ftohja e tij në temperaturën 4˚C, e cila frenon zhvillimin e baktereve. Më Tepër

Paketimi Materialet e paketimit të përdorura për produktet tona janë të kontrolluara dhe të pajisura me çertifikatë të përshtatshmërisë së materialit të tyre për kontakt me ushqimin. Materialet e paketimit për produktet tona përdoren për të ruajtur karakteristikat e produkteve si shijen, freskinë dhe cilësitë organo-leptike unike të tyre. Paketimi është konsideruar si operacion shumë i ndjeshëm, për të shmangur çdo kontaminim që mund të ndodhë në produktet e përfunduara. Më Tepër

Paketimi Materialet e paketimit të përdorura për produktet tona janë të kontrolluara dhe të pajisura me çertifikatë të përshtatshmërisë së materialit të tyre për kontakt me ushqimin. Materialet e paketimit për produktet tona përdoren për të ruajtur karakteristikat e produkteve si shijen, freskinë dhe cilësitë organo-leptike unike të tyre. Paketimi është konsideruar si operacion shumë i ndjeshëm, për të shmangur çdo kontaminim që mund të ndodhë në produktet e përfunduara. Më Tepër